Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia oraz inne działania z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Do zadań Spółki należy w szczególności:

 • w zakresie działalności podstawowej:
  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
  • wykonywanie badań diagnostycznych,
  • wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów,
  • profilaktyka i promocja zdrowia,
  • realizacja zadań obronnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • w zakresie działalności dodatkowej:
  • prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej lub uzupełniającej działalność podstawową.

W zakresie działalności leczniczej i związanej Spółka może także:

 • prowadzić działalność mającą na celu doskonalenie zawodowe fachowych pracowników medycznych prace naukowo-badawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywać zadania dydaktyczne i badawcze, w szczególności badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia na podstawie odpowiednich umów,
 • prowadzić współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzić działalność w zakresie orzecznictwa lekarskiego,
 • zaopatrywać komórki organizacyjne przedsiębiorstw Spółki w leki, wyroby medyczne i środki żywieniowe specjalnego przeznaczenia,
 • prowadzić działalność w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych i profilaktyki schorzeń,
 • organizować i prowadzić szkolenia osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny.

Spółka może prowadzić inną, wydzieloną działalność gospodarczą niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: szpitalne,
 • inne niż szpitalne,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Spółka udziela świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • szpitalnych w zakresach:
   • chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, diabetologii i reumatologii w oddziale chorób wewnętrznych,
   • pediatrii w oddziale dziecięcym,
   • laryngologii,
   • rehabilitacji,
   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
   • neurologii,
   • chirurgii z pododdziałem ginekologii operacyjnej,
   • intensywnej opieki medycznej,
   • medycyny paliatywnej,
   • bloku operacyjnego,
   • izby przyjęć,
   • apteki szpitalnej,
   • anestezjologii i intensywnej terapii
  • innych niż szpitalne w:
   • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
   • pracowni diagnostyki obrazowej,
   • pracowni diagnostyki laboratoryjnej,
   • pracowni badań czynnościowych, ultrasonografii i endoskopii
  • ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresach:
   • chirurgii ogólnej,
   • kardiologii,
   • laryngologii,
   • neurologii,
   • reumatologii,
   • urologii,
   • chirurgii naczyniowej,
   • diabetologii,
   • gastroenterologii,
   • onkologii,
   • ortopedii,
   • nefrologii,
   • endokrynologii,
   • alergologii,
   • rehabilitacji leczniczej,
   • zdrowia psychicznego,
   • długoterminowej opieki domowej,
   • pielęgniarskiej domowej opiece długoterminowej,
   • leczenia uzależnień,
   • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
   • transportu sanitarnego

Spółka prowadzi działalność leczniczą:

 • w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9 i Przemysłowej 4b,
 • w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18.
 • świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa w Opolu Lubelskim przy ul. Fabryczna 24.