Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Leczenie szpitalne


Miejsca świadczenia usług:

  1. Szpital - ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 20 17,

  2. Szpital - ul. Fabryczna 18, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 41 04.

Bezpieczeństwo Pacjenta to nasza troska i cel.

Szybka i nowoczesna diagnostyka oraz wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem to gwarancja jakości leczenia i zabiegów.

Nasi Pacjenci mogą liczyć na nowoczesność połączoną z najlepszymi tradycjami.

Mamy odwagę łączyć nowoczesne podejście z tradycją. Stąd też nie obawiamy się wspierać nowoczesną terapię farmakologiczną wielowiekowym dorobkiem medycyny naturalnej.

Zasady przyjęcia do szpitala.

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent jest wpisywany na listę oczekujących i ma ustalany najbliższy możliwy termin hospitalizacji.

Skierowanie do szpitala może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu , specjalistę działającego na podstawie kontraktu z  NFZ, a także lekarza przyjmującego w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Ważne:

  • w stanie nagłym (tj. w stanie, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia) świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania;
  • w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. Szpital ustala, kierując się wskazaniami medycznymi, kolejność udzielenia świadczenia i wpisuje pacjenta za jego zgodą w kolejnej pozycji na liście oczekujących;
  • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala;
  • w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu przyjęcia na leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje pacjenta o nowym terminie udzielenia świadczenia.

Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zobowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia (jeśli pacjent przebywa w szpitalu), lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

W razie nie przedstawienia dokumentu w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.