Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dział Ratownictwa Medycznego

 


Miejsca świadczenia usług:
- Dział Ratownictwa Medycznego
,

Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny:  999 / 112


Dział Ratownictwa Medycznego działa 24 godziny na dobę.

Wyjeżdża do Pacjentów z różnymi rodzajami chorób lub urazów ciała, które stanowią nagłe zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Specjalistycznie wyszkolony zespół lekarzy i ratowników medycznych udziela wczesnej, natychmiastowej pomocy wszystkim pacjentom, którzy znaleźli się w wyżej opisanej sytuacji.


Kiedy wezwać pogotowie?

Zgodnie z ustawą możesz wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji:

 • wypadku,
 • urazu,
 • nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
 • rozpoczynającego się porodu.


Stan ten sugerować może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności bez względu na przyczynę
 • zaburzenia świadomości
 • duszności wywołujące trudności w oddychaniu
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej (pieczenie, uczucie dyskomfortu za mostkiem)
 • zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca, uczucie wolnego bicia serca w połączeniu z osłabieniem)
 • uporczywe wymioty, szczególnie z domieszka krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (np. duszności) będące efektem zażycia leku,   ukąszenia, czy użądlenia
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja, pobudzenie psychiczne niemożliwe do opanowania przez otoczenie
 • dokonana próba samobójcza
 • rozległa rana, będąca efektem urazu

Dział Pomocy Doraźnej posiada dwie karetki: podstawową i specjalistyczną, zaopatrzone w nowoczesny sprzęt  niezbędny do ratowania życia ludzkiego i udzielania pomocy poza terenem szpitala, spełniający wszystkie wymagania NFZ. Obsadę karetek stanowi wysoko wyszkolona, specjalistyczna kadra lekarska oraz ratownicy medyczni, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, tak aby godnie uczestniczyć w procesie ratowniczym.

Państwowe Ratownictwo Medyczne zajmuje się pomocą doraźną w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, natomiast nie zajmuje się Leczeniem czy Diagnostyką! Pomoc ta polega na wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w nagłych zdarzeniach. Do nagłych zdarzeń zaliczymy m.in.  

Zdarzenia wywołane czynnikiem zewnętrznym:

 • wypadki (np. uliczne, w miejscu pracy czy w domu)
 • urazy (np. amputacja, złamanie , ciało obce)
 • oparzenia (te rozległe lub okolic twarzy, dróg oddechowych oraz okolic intymnych)
 • zatrucia (np. chemiczne, pokarmowe lub te celowe)
 • pobicia

Zdarzenia wywołane czynnikiem wewnętrznym:

 • zdarzenia w miejscach publicznych (np. omdlenie, atak drgawek, itp.)
 • bóle w klatce piersiowej
 • silna duszność
 • silne bóle brzucha
 • zaburzenia świadomości i mowy
 • ciąża (nagłe bóle dołem brzucha i/lub krwawienie)
 • poród (odeszły wody płodowe)
 • inne sytuacje polegające na nagłym pogorszeniu stanu zdrowia w obecnej chwili.

Będąc świadkiem takich sytuacji - zdarzeń niezwłocznie wezwij Pomoc!

Telefon Alarmowy służb Ratownictwa Medycznego to 999 (nie jest to infolinia o adresach czy telefonach - ten numer ratuje życie - nie blokuj go bez potrzeby).

Wzywając pogotowie zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora.To nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej przybycie na miejsce zdarzenia! Czas przybycia zespołu na miejsce zdarzenia może być różny i zazwyczaj   nie jest zależny od jego dobrej czy złej woli. Na jego czas realizacji wpływ maja czynniki zewnętrzne takie jak: odległość pierwszego wolnego zespołu do miejsca zdarzenia, warunki atmosferyczne, roboty drogowe i utrudnienia w ruchu, niewłaściwe/niedokładne określenie miejsca zdarzenia przez wzywającego oraz ograniczenia techniczne pojazdu! W tym czasie (oczekiwania) istotne jest Twoje adekwatne do sytuacji/zdarzenia zachowanie. Wówczas w twoich rękach spoczywa życie i zdrowie ludzkie, od tego, co zrobisz lub czego nie, będzie zależało ile chory/poszkodowany otrzyma szans na życie!


Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny: 999  / 112.
Pod tymi numerami należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego.

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak, aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA!

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Procedura zbierania wywiadu

 • Dzień dobry, Pogotowie Ratunkowe/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (oddział, funkcja, nazwisko), słucham, w czym mogę pomóc (oferta pomocy)
 • Proszę podać adres (dokładna lokalizacja, punkty orientacyjne, numer telefonu, imię i nazwisko wzywającego).
 • Kto potrzebuje pomocy (wiek, płeć, imię, nazwisko, przydomek)?
 • Co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)?

Nigdy nie rozłączaj się, jako pierwszy – to Dyspozytor kończy rozmowę!!!

Pamiętaj, że nieuzasadnione wezwanie jest zagrożeniem dla drugiego człowieka utratą życia!!!


O nas

Kadra
Członkami naszych zespołów jest wysoko wykwalifikowana kadra legitymująca się tytułami specjalisty medycyny ratunkowej oraz posiadająca ukończone specjalistyczne kursy w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem   w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.  Wielu ratowników medycznych prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb współpracujących z systemem „Państwowe Ratownictwo Medyczne”. By stale utrzymywać wysoki poziom wiedzy, umiejętności oraz nabywać nowe doświadczenia kilka razy w roku organizujemy szkolenia wewnętrzne, ćwiczenia praktyczne oraz pozoracje dużych zdarzeń.


Czym się zajmujemy?
Jesteśmy podmiotem leczniczym obejmującym swoim zasięgiem pomocy ponad 60 tys. mieszkańców powiatu opolskiego. Swoje usługi Pogotowie Ratunkowe w Opolu Lubelskim świadczy na terenie gmin: Opole Lubelskie , Poniatowa , Karczmiska , Łaziska , Józefów nad Wisłą, Chodel i Wilków. Pogotowie Ratunkowe przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia z zakresu ratownictwa medycznego w ramach kontraktu zawartego z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, finansowanego z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubelski. Obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia  sp. z o.o. dysponuje 2 zespołami ratownictwa medycznego (1 specjalistycznych „S” oraz 1 podstawowych „P”)
Dzięki ciągłemu doskonaleniu zawodowemu personelu  oraz właściwemu zarządzaniu przez wykwalifikowaną kadrę, dział pogotowia rozwija się i z roku na rok poprawia jakość wykonywanych usług. Inwestuje również w nowy, wysokospecjalistyczny tabor samochodowy oraz nowoczesny sprzęt medyczny.
Ponadto w ramach działalności statutowej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. świadczy szerokiego zakresu usługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem wyspecjalizowanych środków transportu oraz wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej.

Ratunek dla serca
Nasza stacja uczestniczy od kilku lat w systemie ZOLL Data Relay - ratunek dla serca, gdzie każdego pacjenta z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego (np.zawał) po wcześniejszej teletransmisji i konsultacji ze specjalistą przewozimy do pracowni hemodynamiki w Nałęczowie lub w Puławach. Dzięki temu rocznie wielu pacjentów z terenu naszego działania z rozpoznaniem OZW leczonych jest na poziomie standardów światowych trafiając w ciągu 30-60 min. od zgłoszenia, na "stół" w pracowni kardiologii inwazyjnej.